Informacje prawne

 

  • JL Distribution Ltd France :

Société de droit étranger
SIREN : 812 201 937
Code APE : 4674B
Numero de TVA : FR64812201937
Siège social France : 8 rue du Galor – 65380 Orincles

  • JL Distribution ltd

Siege social USA : 17631 80th Dr NE – Arlington, WA 98223
Numero UBI: 603 072 205

Le Directeur est Pascal JEAN-LOUIS, en sa qualité de Président.

Le site www.merrilleurope.com est hébergé par : Middleweb

Dyrektorem jest Pascal JEAN-LOUIS, jako prezes.

Witryna www.merrilleurope.com jest prowadzona przez: Middleweb

Dostęp do strony

Dostęp do strony wymaga posiadania działającego połączenia z Internetem.
Dostęp do strony jest bezpłatny, z wyłączeniem kosztów dostawcy usług internetowych i operatorów telefonicznych.

JL Distribution Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe działanie sieci lub serwerów lub inne zdarzenia poza uzasadnioną kontrolą, które uniemożliwiłyby lub zmniejszyłyby dostęp do strony.

JL Distribution Ltd zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub modyfikacji bez powiadomienia dostępu do całości lub części witryny, do jej utrzymania lub z jakiegokolwiek innego powodu, bez ponoszenia odpowiedzialności zaangażowany w jakikolwiek sposób.

Warunki użytkowania

Korzystanie z tej witryny jest zastrzeżone wyłącznie do użytku osobistego.
Użytkownik potwierdza, że ​​przeczytał niniejsze ogólne warunki użytkowania i wyraża zgodę na ich przestrzeganie.
JL Distribution Ltd France zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego powiadomienia w dowolnym momencie.
W przypadku uzyskania dostępu do strony internetowej //www.merrilleurope.com ze stanu innego niż Francja, użytkownik zgadza się również zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
Send feedback
History
Saved
Community